SVARBI INFORMACIJA 

 

 

Informacija apie Bernatonių mokyklos-darželio reorganizaciją skelbiama skiltyje Reorganizacija

Informacija globėjams (rūpintojams), budintiems globotojams, įtėviams, ketinantiems tapti globėjais (rūpintojais), budinčiais globotojais, įtėviais, besidomintiems globa bei įvaikinimu asmenims

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kartu su Lietuvos savivaldybių administracijomis ir Lietuvoje veikiančiais globos centrais įgyvendina Europos struktūrinių fondų projektą „Vaikų gerovės ir saugumo didinimas, paslaugų šeimai, globėjams (rūpintojams) kokybės didinimas bei prieinamumo plėtra Nr. 08.4.1-ESFA-V-405-02-0001“.

       Siekiant gerinti teikiamų paslaugų prieinamumą bei kokybę globėjams (rūpintojams), budintiems globotojams, įtėviams, ketinantiems tapti globėjais (rūpintojais), budinčiais globotojais, įtėviais, besidomintiems globa bei įvaikinimu asmenims buvo įkurta Įvaikinimo ir globos skambučių linija.

Nuo 2021 m. sausio 25 d. kiekvieną darbo dieną 12-20 val. patyrę globos ir įvaikinimo srities specialistai nemokamu telefono numeriu 8-800 00207, el. paštu: klausk@viskasapiegloba.lt ir internetine pokalbių programa svetainėje www.globoscentrai.lt teikia informavimo bei konsultavimo paslaugas:

·       globėjams (rūpintojams),

·       budintiems globotojams,

·       įtėviams,

·       asmenims, ketinantiems tapti globėjais (rūpintojais), budinčiais globotojais ar įtėviais

 

·       asmenims, besidomintiems globa bei įvaikinimu. 

Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. sausio 5 d. įsakymo Nr. A-2 „Dėl pradinio ugdymo organizavimo karantino metu“ pakeitimas

Isakymo pakeitimas.pdf
Adobe Acrobat Document 345.6 KB

Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. sausio 5 d. įsakymas Nr. A-2 „Dėl pradinio ugdymo organizavimo karantino metu“ 

Įsakymas.pdf
Adobe Acrobat Document 334.4 KB

Kas vaikams ir paaugliams padeda susikaupti bei nusiraminti?

 

         Mokslo metų pabaigoje ruošiantis baigiamiesiems atsiskaitymams, taip pat rengiantis egzaminams, daugeliui vaikų ir paauglių įtampą kelia nerimas dėl rezultatų ar suaugusiųjų spaudimas. Užvaldžius stipriems jausmams (pykčiui, baimei ir kt.), dažniausiai pasielgiama impulsyviai. Nerimą gali kelti ir tai, kad ne visuomet pavyksta sukoncentruoti dėmesį į mokslus.

 

         „Labai dažnai vaikai ir paaugliai net nepastebi, kad atsisėdę prie namų darbų valandą ar ilgiau susirašinėja su draugais, pasiėmę knygą – šokinėja nuo vieno video internete prie kito, o pradėję žiūrėti filmą – „įlenda“ į socialinius tinklus“, – pastebi Paramos vaikams centre veikiančios mentorystės programos „Big Brothers Big Sisters“ draugysčių koordinatorė, psichologė Vilija Švederytė.

 

         Pasak psichologės, dažniausiai žaidimą įsijungiame ar užmetame akį į socialinius tinklus, nes norime nukreipti mintis nuo ne itin malonios veiklos. Tai automatinė reakcija į neigiamus jausmus, kuriuos gali sukelti nuobodulys, vienišumo ar nesaugumo jausmai, nepasitikėjimas savimi. „Tai kaip jaučiamės sunku kontroliuoti, tačiau galima pasirinkti, kaip reaguoti. Nenuklįsti į kitą užsiėmimą padeda savęs stebėjimas ir sustabdymas, suplanuotos pertraukos, nereikalingų darbui

interneto puslapių ar įrenginių išjungimas, tinkama mokymosi vieta“, –

sako V. Švederytė.

 

Konkretūs patarimai, kaip susikaupti ir nusiraminti:

https://bit.ly/2ZWZQjC

 

Pasitarti su psichologais įvairiomis vaikų auklėjimo temomis kviečiame diskusijose „Pasikalbėjimai su psichologu“ (internetu).

Daugiau informacijos:

 https://bit.ly/3fQ76Dg https://bit.ly/3fQ76Dg?fbclid=IwAR0V_s5G8jdedlO3BldfkzhudoYDoEe3KDy354LQOi73l8gEs1x4Wg62bPs>

--

Vaida Stoškuvienė

Komunikacijos specialistė

Paramos vaikams centras

Šeimyniškių g. 3A, 09312 Vilnius

8 618 84879

vaida.stoskuviene@pvc.lt <mailto:vaida.stoskuviene@pvc.lt>

 

www.pvc.lt <http://www.pvc.lt>

Labai kviečiame prisijungti prie „Tėvų linijos“ www.tevulinija.lt ir nemokamai konsultuotis su psichologu

 

Svarbi informacija tėveliams dėl psichosocialinės reabilitacijos paslaugų

 

Iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) pradėta apmokėti už naujas vaikams ir paaugliams reikalingas psichosocialinės reabilitacijos paslaugas bei išplėstines psichikos sveikatos specialistų konsultacijas. Tai padės užtikrinti, kad psichikos ir elgesio sutrikimų turintys pacientai gautų daugiau ir įvairesnių jiems reikiamų paslaugų bei galėtų sėkmingai integruotis visuomenėje, gyventi pilnavertį gyvenimą.

 

Daugiau informacijos rasite čia:

http://www.vlk.lt/naujienos/Puslapiai/Psichologin%C4%97-pagalba-vaikams-ir-paaugliams-pradedamos-teikti-naujos-paslaugos.aspx

 

Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos

Ryšių su visuomene skyrius

 

 

Svarbi informacija tėveliams dėl vaiko sveikatos pažymėjimo

Įstatymas įpareigoja tėvus kasmet iki rugsėjo 15 dienos pasirūpinti profilaktiniu vaiko iki 18 metų sveikatos patikrinimu. Vasara – atostogų metas, todėl dauguma šia prievole susirūpina mokslo metų pradžioje. Norint išvengti spūsčių prie gydytojų kabinetų, rekomenduojame vaiko sveikatos pažymėjimais pasirūpinti dar neprasidėjus naujiems mokslo metams.

Atkreipiame dėmesį, kad po apsilankymo pas šeimos gydytoją, tėveliai privalo vaiką nuvesti ir pas gydytoją odontologą, kad būtų visapusiškai patikrinta vaiko sveikata. Visa tai atliekama ne dėl formalumo, bet ir dėl vaiko sveikatos ir gerovės.

Nuo šiol duomenys apie vaiko sveikatos būklę yra tvarkomi elektroniniu būdu. Vadovaujantis sveikatos apsaugos ministro 2018 m. balandžio 26 d. įsakymu Nr. V-657 „Dėl elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“, nuo 2018 m. birželio 1 d. duomenys, susiję su vaiko sveikatos pažymėjimu, visose asmens sveikatos priežiūros įstaigose privalo būti tvarkomi elektroniniu būdu. Elektroniniu būdu užpildytas ir pasirašytas vaiko sveikatos pažymėjimas patenka į Elektroninę sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinę sistemą, iš kurios yra perduodamas į Higienos instituto Vaikų sveikatos stebėsenos informacinę sistemą. Su šia sistema dirba visuomenės sveikatos specialistai, vykdantys visuomenės sveikatos priežiūrą mokykloje.

Atkreipiame dėmesį, kad elektroniniai sveikatos įrašai bus matomi mokyklų visuomenės sveikatos priežiūros specialistams tik tada, kai pacientui sveikatos priežiūros ir farmacijos paslaugas teikiančios įstaigos šiuos įrašus elektroniniu būdu perduos į centrinę E sveikatos sistemą. Šiuo metu Vaikų sveikatos stebėsenos informacinėje sistemoje kaupiami ir naudojami tik bendrojo ir profesinio ugdymo įstaigas lankančių vaikų sveikatos pažymėjimų duomenys.

Vaikų, lankančių ikimokyklinio ugdymo įstaigas (darželius), sveikatos pažymėjimo duomenis sistemoje numatoma kaupti 2019-2020 m. Dėl šios priežasties sveikatos pažymėjimus ikimokyklinio ugdymo įstaigose dirbantiems visuomenės sveikatos priežiūros specialistams tėvai privalės perduoti asmeniškai (į rankas) arba išsiuntę elektroniniu paštu pažymos peržiūrėjimo kodą ir vaiko gimimo datą. Kodas yra sugeneruojamas tėvams prisijungus prie www.esveikata.lt portalo. Vienu metu galioja tik vienas pažymos peržiūros kodas. Sukūrus naują pažymos peržiūros kodą, ankstesnysis kodas nustoja galioti.

Sukurti pažymos peržiūros kodą galima įvykdžius šiuos žingsnius:

1. Prisijungti prie E. sveikatos portalo ir pasirinkti reikiamą medicininę pažymą;

2. Atidaryti medicininės pažymos, kuriai norima sugeneruoti peržiūros kodą, peržiūros langą;

3. Pasirinkti sukurti pažymos peržiūros kodą.

Elektroniniu būdu tvarkant vaiko sveikatos duomenis yra užtikrinamas jų konfidencialumas. Gydytojo rekomendacijos yra ta informacijos dalis, kurią visuomenės sveikatos priežiūros specialistai turi pateikti ugdymo įstaigai apie vaiko sveikatą. Rekomendacijos yra teikiamos dėl vaiko galimybių dalyvauti ugdymo veikloje, bei kokių pirmos pagalbos priemonių reikėtų imtis, jeigu vaikui prireiktų skubios pagalbos (pvz. fizinės veiklos apribojimai, vengtini alergenai, lėtinės ligos ir sutrikimai).

Informuojame, kad nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. yra panaikintas reikalavimas į vaikų neformaliojo švietimo įstaigas pristatyti Vaiko sveikatos pažymėjimo kopijas (išskyrus organizuojančias kūno kultūros ir sporto pratybas). Įstaigos, vykdančios neformaliojo ugdymo programas, sutartyse turės numatyti, kad pažyma būtina tokiu atveju, jeigu gydytojas nuspręs, kad užsiėmimas gali pakenkti vaiko sveikatai.

Profilaktinis vaikų sveikatos patikrinimas yra apmokamas iš privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšų, todėl tėveliams už patikrą mokėti nereikės.

   

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Violeta Gustienė

 

Mūsų mokykla-darželis yra Aukštaičių-Žemaičių bendruomenės vykdomo projekto „Renkuosi sveikatą!“, finansuojamo iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų, partneris

 

 

Vaikams ir lydintiems suaugusiesiems – nemokami muziejai kiekvieną sekmadienį

 

Daugiau informacijos rasite čia -  https://www.emokykla.lt/titulinis/pradzia/vaikams-ir-lydintiems-suaugusiesiems-nemokami-muziejai-kiekviena-sekmadieni/30263

Kviečia vieša paskaita „VISKAS APIE TYMUS!“

 

Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras (ULAC) kviečia visuomenę š.m. balandžio 4 d. (ketvirtadienį) 11 val. tiesiogiai stebėti ULAC vadovo profesoriaus, medicinos mokslų daktaro Sauliaus Čaplinsko ir Imunoprofilaktikos skyriaus vedėjos Daivos Razmuvienės viešą paskaitą „VISKAS APIE TYMUS!”. Transliacijos metu ekspertai atsakys į dažniausiai kylančius klausimus apie tymų protrūkio situaciją Lietuvoje; kontaktavusiųjų su sergančiuoju tymais skiepijimą; kraujo tyrimo dėl tymų imuniteto lygio…

 

Zigmas Nagys

8 684 33 174, zigmas@ulac.lt
Švietimo ir komunikacijos skyrius

 

Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras (ULAC) www.ulac.lt

 

Prisijunk prie mūsų:

https://www.facebook.com/UzkreciamujuLiguIrAidsCentras/

 

Užsuk į mūsų kanalą:

 

https://www.youtube.com/ULACvideo

Daugiau informacijos skiltyse Naudinga žinoti“ ir „Visuomenės sveikatos priežiūros specialisto informacija“

Kviečiame susipažinti su Ankstyvosios intervencijos programa

 

http://ntakd.lrv.lt/lt/prevencija/ankstyvoji-intervencija

 

KVIEČIAME SUSIPAŽINTI SU NAUJA SOCIALINĖS INFORMACINĖS KAMPANIJOS

„PIRMIAUSIA – IŠKLAUSYK“

MEDŽIAGA

 

 Kviečiame susipažinti su  ketvirta Jungtinių Tautų Narkotikų ir nusikalstamumo biuro (UNODC) socialinės informacinės kampanijos „Pirmiausia – išklausyk“  (angl. listen first) parengta ir Departamento išversta informacine medžiaga tėvams

 

Kampanijos „Pirmiausia – išklausyk“ žinia, kad  pirmas žingsnis, norint padėti vaikams ar jaunimui sveikai ir saugiai augti – juos išklausyti.

 

Taip pat kviečiame susipažinti su kampanijos vaizdo klipu: https://www.youtube.com/watch?v=Z_bHqKG6K-o

 

Daugiau informacijos rasite adresu: http://ntakd.lrv.lt

 

Medžiaga tėvams.pdf
Adobe Acrobat Document 960.6 KB

Kviečiame pasižiūrėti mokomąjį filmą

 „Kartų polilogas. Kaip ugdyti šiuolaikines kartas?“


 https://www.youtube.com/watch?v=qzMFgy9LlJQ

 

Mokykla-darželis dalyvauja Gamintojų ir Importuotojų Asociacijos, VšĮ „Elektronikos gamintojų ir importuotojų organizacija“ ir UAB „Atliekų tvarkymo centras“  organizuojamoje panaudotų nešiojamųjų baterijų (galvaninių elementų) ir akumuliatorių bei nebenaudojamos buitinės technikos ir elektronikos surinkimo projekte – „Mes – rūšiuojam“.

Svetainėje www.draugiskasinternetas.lt naudingos informacijos gali rasti ir  mokytojai, ir tėveliai, ir patys vaikai. Užsukit, pasidairykit, bendradarbiaukit!

SAVANORIŲ SUKURTI DARBAI

 

Ar galite įsivaizduoti, kad plastilininės figūrėlės gali atgyti? Įsitikinsite patys, pažiūrėję mokinių ir savanorio Samuelio kūrybinį darbą

 

Mokiniai ir Samuelis sukūrė linksmą filmuką

  

„Mažųjų knygų bičiulių“ festivalis Bernatonių mokykloje- darželyje,

 

skirtas Prano Mašioto kūrybai

svieskimevaikus.lt

 

Mokyklos-darželio vaikai visus sveikina su Lietuvos valstybės atkūrimo diena